head logo

通信学院

因材施教 教学相长
传递知识 更传递竞争的力量

未来已来-5G之变系列讲座之七

发布者:刘刚 发布时间:2019-04-17 浏览次数:28

5G—未来已来系列讲座之八主题:5G的原理以及5G对于未来的影响

时间:20194月1718:0019:30

地点:国交B208

主讲人:张志华讲座内容:

   5G通信技术及其带来的影响

 

讲座流程:

1、17:30学生开始入场。

2、18:00讲座正式开始,简单介绍讲座主讲人。

3、预计19:30讲座结束。

4、请报名的同学准时参加讲座,并在讲座过程中认真听讲,将手机调为静音状态。

 

 

 

 

                                                              通信学院

                                                             2019415